De Algemene Voorwaarden van de Uiterlijke Verzorgingsbranche zijn van toepassing. Deze zijn hier te vinden

Mi Pedicure is aangesloten bij Provoet, de brancheorganisatie. Via deze organisatie is Mi Pedicure ook aangesloten bij de geschillencommissie, www.geschillencommissie.nl.

Wij vragen aan nieuwe klanten voor de eerste behandeling naar alle relevante informatie, die van belang is voor een goede behandeling.

Het is in het belang van de klant zelf belangrijk dat deze die informatie zo volledig en naar waarheid vermeldt, zodat daar bij de behandeling rekening mee gehouden kan worden.

Bij twijfel adviseren wij de klant een arts te raadplegen.

Voorafgaand aan de eerste behandeling wordt vastgesteld of de klant een risicopatiënt is. Tot de risicopatiënten behoren de: diabetici, reumatische, oncologische, spastische oudere en de verwaarloosde voeten. Risicopatiënten worden niet behandeld door Mi Pedicure. De risicopatiënt wordt in overleg doorverwezen naar de juiste behandelaar (medisch pedicure, podotherapeut of huisarts).

Bij de diabetici verzorgen wij niet de screening. Dit wordt door de huisarts, praktijkondersteuner van de huisarts, diabetisch verpleegkundige of de podotherapeut gedaan.

Alle door de klant verstrekte informatie en gegevens worden vertrouwelijk behandeld.